TechBord Logo
TechBord detail

ای دی اس ال (ADSL) چیست؟

مخفف "Asymmetric Digital Subscriber Line."

ADSL نوعی اتصال اینترنتی دی اس ال (DSL) است. مانند خط مشترک دیجیتال متقارن (SDSL)، داده های دیجیتال (Digital) را از طریق خطوط تلفن مسی منتقل می کند. کلمه "نامتقارن" به این معنی است که پهنای باند بارگذاری (Upload) و دانلود (Download) متفاوت است. سرعت دانلود ارائه شده به کاربر بیشتر از سرعت آپلود است.

اتصال اینترنت ADSL نامتقارن است زیرا یک خط تلفن مسی تنها مقدار محدودی پهنای باند (Bandwidth) را ارائه می دهد. ترافیک آپلود و دانلود بخش های مختلفی از طیف فرکانس (Frequency) را اشغال می کند که از طریق خطوط منتقل می شود، با ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) قسمتی از طیف اختصاص داده شده به هر یک را تعیین می کند. از آنجایی که اکثر کاربران خانگی اینترنت (Internet) داده های بسیار بیشتری را نسبت به آپلود خود دانلود می کنند، ISP ها بیشتر از این طیف را به سرعت دانلود اختصاص می دهند تا سرعت آپلود.

از طرف دیگر، یک خط SDSL، طیف موجود را به طور مساوی تقسیم می کند. این یک اتصال متقارن با سرعت بارگذاری و بارگیری برابر فراهم می کند، اما این بدان معناست که حداکثر سرعت دانلود یک خط SDSL کمتر از یک خط ADSL است.

ADSL مخفف چیست؟

تعریف اصطلاح ای دی اس ال (ADSL) توسط تک بورد

تعریف ای دی اس ال (ADSL) در این صفحه یک تعریف پایه نگاشته شده توسط تک بورد است. اگر مایل به ارجاع به این صفحه یا استناد به این تعریف هستید، با شرط درج لینک به این صفحه می توانید از این محتوا استفاده کنید.

هدف تک بورد توضیح اصطلاحات کامپیوتری به روشی است که به راحتی قابل درک باشد. ما برای سادگی و دقت با هر تعریفی که منتشر می کنیم تلاش می کنیم. اگر بازخوردی درباره تعریف ای دی اس ال (ADSL) دارید یا می‌خواهید یک اصطلاح فنی جدید پیشنهاد کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

آیا می خواهید اصطلاحات فنی بیشتری یاد بگیرید؟ در خبرنامه روزانه یا هفتگی مشترک شوید و شرایط و آزمون های ویژه را در ایمیل خود تحویل بگیرید.